oksipital sinir bloğu

Oksipital Sinir Bloğu Nedir?

Oksipital sinir bloğu başın arkasından kaynaklanan ağrıyı tedavi etmek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu işlem için kafada oksipital sinirlerin bulunduğu bölgeye lokal anestezik enjeksiyonu uygulanır.

Oksipital sinir bloğu migren tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir.

Başın her iki tarafında oksipital sinirlerden biri büyük biri de küçük olmak üzere iki oksipital sinir bulunur. Oksipital sinir, kafa derisindeki dokunma, ağrı veya sıcaklık algılarının beyne ileten sinirlerden biridir. Yine bu sinir boyundan kaynaklanan migren veya kronik baş ağrıları ile bağlantılıdır. Nadir olarak oksipital sinirde hasar oluşabilir.  Bu durumda başın aynı tarafının gözünün yakınında ağrı hissedilebilir. Oksipital sinirlerin tahrişi veya enflamasyonu oksipital nevralji adı verilen spesifik bir ağrı tipine de neden olabilir.

Oksipital sinir bloğunda, lokal anestezik ilaç enjeksiyonu ile sinirler uyuşturulur.  Böylece sinirlerden beyine gelen ağrı sinyalleri ve bilgi akışını durdurulur. Oksipital sinir bloğu sonrasında kronik baş ağrılarında azalma olur.

Oksipital Sinir Bloklarından Kimler Yararlanabilir?

Kronik baş ağrısı olan birçok hastada, ağrıların boyundan veya daha spesifik olarak kafatasının tabanından kaynaklandığı bildirmektedir. Oksipital sinir blokları genellikle, boyun, migren ve küme baş ağrıları gibi durumlardan kaynaklanan kronik baş ağrılarının tedavisinde faydalıdır. Ayrıca oksipital sinir blokları, başın ön tarafından kaynaklanan baş ağrılarını veya gözdeki ağrıyı azaltmaya da yardımcı olabilir. Oksipital sinir yaralandığında ortaya çıkan oksipital nevraljinin tedavisinde de etkilidir.

Oksipital sinir bloğu ile tedavi edilen bazı durumlar özetle şunlardır:

Kronik migren

Epizodik migren

Kronik küme baş ağrıları

Epizodik küme baş ağrıları

Gerilim tipi baş ağrıları

Oksipital nevralji

Sinir Blokajı Nasıl Uygulanır?

Enjeksiyon için hasta oturur veya uzanır pozisyonda olabilir. Enjekte edilecek olan alan, önce antiseptik bir çözelti ile temizlenir. Doktor okksipital siniri bulmak için parmağıyla baskı uygular. Sinirin alanı tanımlandıktan sonra enjekte öncesi cilt uyuşturulur. Sonra oksipital sinir bloğu için başın arkasında, boynun hemen üstünde, oksipital sinirin kafatasından geçtiği bölgeye çok ince bir iğne kullanılarak enjeksiyon yapılır.  Çoğu zaman, uzun süre etkili lokal anestezik ile steroid (antiinflamatuar) ilaç kombinasyonu enjekte edilir.

Hastalar uygulanan enjeksiyon sonrasında kısa bir süre gözlemlenir ve sonrasında evine gönderilir.  Çoğu hastada tek uygulama uzun süreli bir etkinlik sağlamaktadır. Bazı durumlarda 2. ve 3. oksipital sinir bloğu uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Oksipital Sinir Bloğunun Yan Etkisi Var Mıdır?

Oksipital sinir bloğu tedavisinde; ensede 4-5 saat süren uyuşma dışında bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Çok nadir olarak baş dönmesi, enjeksiyon bölgelerinde hassasiyet gelişebilir.

Bu işlem, lokal anestezik ilaca alerjisi olan, kan sulandırıcı kullanan, aktif enfeksiyonu, kontrolsüz diyabet veya kalp hastalığı olan kimselere önerilmez. Bu işlem esnasında kullanılan iğne kafatasından geçmez, bu nedenle de omurilik sıvısı kaçağı, menenjit veya beyin veya omurilik hasarı riski yoktur.

Oksipital Sinir Bloğu Migren Rahatsızlığına Kesin Çözüm Mü?

Migrende önleyici tedavi amacıyla ilaç kullananlarda ağrı sıklığı, şiddeti ve süresini azalır. Oksipital sinir bloğunda da aynı şekilde azalma sağlanmaktadır ve bu etki 4-6 ay sürebilmektedir.

Oksipital Sinir Bloğu Ne Kadar Etkili?

Enjeksiyon uygun bir şekilde yapılmışsa, başın aynı tarafındaki kafa derisi hızlı bir şekilde uyuşacaktır. Ağrı kesici özelliği hemen hissedilebilir. Bu tablo sıklıkla sinir bloğu sonrası 15 dakikada görülür. Lokal anestezinin etkileri birkaç saat içinde kaybolur. Ağrı hafiflemesi genellikle uyuşukluk sürdüğü sürece devam eder.

Ağrısı yakın zamanda başlayan hastalar, oksipital sinir bloğuna genellikle uzun süreli ağrıları olan hastalardan daha iyi yanıt verir.

İlk oksipital sinir bloğu ile birkaç hafta boyunca semptomlar giderilmezse, ikinci bir enjeksiyon yapmak gerekebilir. Semptomları kontrol altında tutmak için ek sinir blokları da uygulanabilir. Bununla birlikte, etkinlik eksikliği durumunda oksipital sinirlerin ağrının kaynağı olmadığı düşünülmelidir. Böyle bir durumda daha uygun başka işlemlerin gerekli olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Oksipital Sinir Bloğu Size Yardımcı Olur Mu?

Enjeksiyonun size kesin olarak yardım edip etmeyeceğini tahmin etmek zordur. Ancak, ağrısı yakın zamanda başlayan hastalar uzun süredir ağrısı devam edenlere göre daha iyi yanıt verirler. Genellikle ilk enjeksiyon tedavi olduğu gibi, aynı zamanda bir testtir. İlk oksipital sinir bloğu bu sinirin ağrıyı beyne taşıyan sinir olup olmadığının anlaşılmasında önemlidir. Eğer ağrıda azalma olursa oksipital sinirlerin ağrının bir parçası olduğu tespit edilmiş olacaktır.

İhtiyacım Olduğu Kadar Çok Oksipital Sinir Bloğu Yaptırabilir Miyim?

Bazı istisnalar dışında, altı aylık dönemde, genellikle üçten fazla oksipital sinir bloğu yapılması önerilmez. Bunun nedeni, daha fazla enjeksiyon yapılmasının, enjekte edilen steroidlerin yan etki olasılığını artırmasıdır. Hastaya daha sık enjeksiyon yapılması gerekiyorsa, daha başka tedaviler düşünülmelidir.

Oksipital Nevralji Nedir?

Oksipital nevralji, başın arkasında ve kulakların arkasında, genellikle başın bir tarafında, delici, zonklayan veya elektrik çarpması benzeri kronik ağrılarla karakterize bir baş ağrısı tipidir. Oksipital nevralji ağrısı boyunda başlar ve sonra yukarı doğru yayılır. Bazı kişiler kafa derisinde, alında ve gözlerin arkasında da ağrı hissederler. Ağrının yeri, omurganın boyunla buluştuğu bölgeden başın arkasındaki kafa derisine kadar uzanan ve oksipital sinirlerin duyusunu aldığı alanlarla ilgilidir. Oksipital nevralji, travma sonucu oksipital sinirlerin tahriş olması veya zarar görmesi ve sinirlerin aşırı sıkı boyun kasları tarafından sıkışması sonucu oluşur.

Oksipital Nevralji Tedavisi İçin Sinir Bloğu Kullanılır Mı?

Oksipital nevralji tedavisi Oksipital sinir bloğu kullanılabilir. Bu uygulama ile sinirin hasarı sonucu oluşan ağrı ve hassasiyet azaltır. Oksipital nevralji için yapılan sinir bloğunda da az miktarda lokal anestezik ve steroid kullanılır.

Oksipital sinir blokları dahil ağrı yönetimi seçenekleriniz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Doğru doktor ve doğru tanı ile ağrısız bir hayata geri dönebilirsiniz.

Migren Ağrıları ve Kuru İğne Tedavisi

Migren ağrısı hastalarında ilaç dışı tedavi seçeneği olarak kuru iğne tedavisi de kullanılabilir. Kuru tedavisi, migren atakları ve ağrısının şiddetini azaltır. Boyun, baş ve omuz kasları ağrıları ile migren atakları arasında güçlü bir bağlantı vardır. Boyun bölgesinden çıkan sinirlerin uyardığı bir kasta bulunan miyofasiyal tetik noktası migren ağrısını kötüleştirebilir. Kuru iğne tedavisi, kaslarda bulunan ağrıyı tetikleyen noktalara küçük filament iğnelerinin batırılması ile gerçekleştirilir. Bu iğneleme ile kaslarda, kimyasal, vasküler ve hücresel değişiklikler oluşur. Kuru iğne tedavisi ile etkilenen kaslar uzayarak normal boyutlarına döner. Ağrıyı ortadan kaldırmak ve kalıcı değişiklikler yapmak için birden fazla tedavi seansına ihtiyaç vardır.

Migren Tedavisinde Beslenme ve Düzenli Uykunun Etkisi

Migren hastaları, migren atağını tetiklediğini tespit ettiği besinlerden kaçınmalıdır. Yine dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve öğün atlamama gibi önlemlerin atakları azaltıcı etkisi vardır. Yalnızca beslenmeye dikkat etmek bile ağrılarda azalma sağlayabilir. Migren ataklarını tetiklediği bilinen besinlerden uzak durmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltmektedir. Ancak bu besinler her hasta için aynı değildir. Bu nedenle hastanın ağrılarını artıran besinleri belirleyerek ona göre önlem alması gerekir.

5/5 (3 Reviews)