migren tedavisi

Migren Tedavisi

Migren tedavisi için öncelikle hastanın tanısının konulması gerekir. Migren tanısı hastasının şikayetleri ile klinik olarak konulur. Başka hastalıklardan şüphelenildiği zaman bunları dışlamak için kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Tekrarlayıcı baş ağrısı bulunan hastalara beyin görüntülemesi (beyin tomografisi veya MR’ı) yapılarak migrene benzer bulgular gösteren diğer hastalıklar araştırılmalıdır.

Migren Tedavisi İçin Seçenekler

Migren tedavisi genel olarak ilaç tedavileri ve ilaç dışı tedavi olmak üzere ikiye ayrılır.

İlaç Dışı Migren Tedavisi

Hastalarımız genel olarak ilaç kullanmadan tedavi olmak istemektedirler. Bu nedenle kuru iğne tedavisi ve oksipital sinir blokjı tedavileri tercih etmektedirler.

Kuru İğne Tedavisi

Migren ağrısı hastalarında ilaç dışı tedavi seçeneği olarak kuru iğne tedavisi kullanılabilir. Kuru tedavisi, migren atakları ve ağrısının rahatlatmasına yardımcı olur. Migren hastalarında miyofasiyal tetik noktaları bulunmuştur. Tek taraflı migrende, üst trapeziusta, sternokleidomastoid ve temporalis kaslarında aktif miyofasiyal tetikleme noktaları bulunabilir. İki taraflı migrenli hastalarda üzerinde yapılan bir çalışmada, %94’ünün temporalis ve subokipital kaslarda miyofasiyal tetikleyici noktaları gösterilmiştir. Miyofasiyal tetikleyici noktaların sayısı, migren baş ağrılarının sıklığı ve hastalığın süresi ile ilişkilidir. Boyun, baş ve omuz kasları ağrıları ile migren atakları arasında bir bağlantı vardır. Boyun bölgesinden çıkan sinirlerin uyardığı bir kasta bulunan miyofasiyal tetik noktası migren atağını ve atak sıklığını kötüleştirebilir. Kuru iğne tedavisi, aktif tetik noktaları bulunan kaslara küçük filament iğnelerinin batırılması ile gerçekleştirilir. Bu iğneleme ile kaslarda, kimyasal, vasküler ve hücresel değişiklikler oluşur ve kısalmış kaslar uzar. Kuru iğnelemenin etkileri genellikle etkilenen kasların uzaması ile hissedilir. Ancak ağrıyı ortadan kaldırmak ve kalıcı değişiklikler yapmak için birden fazla tedavi seansına ihtiyaç vardır.

Oksipital Sinir Blokajı

Kronik baş ağrısı olan birçok hastada, ağrıların boyundan veya daha spesifik olarak kafatasının tabanından kaynaklandığı bildirmektedir. Oksipital sinir blokları genellikle, boyun, migren ve küme baş ağrıları gibi durumlardan kaynaklanan kronik baş ağrılarının tedavisinde faydalıdır. Oksipital sinir bloğunda, lokal anestezik ilaç enjeksiyonu ile sinirler uyuşturulur.  Böylece sinirlerden beyine gelen ağrı sinyalleri ve bilgi akışını durdurulur. Oksipital sinir bloğu sonrasında kronik baş ağrılarında azalma olur.

İlaç ile Migren Tedavisi

Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar, baş ağrısı atakları sırasında ağrıyı ortadan kaldırmada ya da eşlik eden bulantı ve kusma gibi belirtileri de durdurmaya yardımcı olur.  Ayrıca sık oluşan baş ağrısı ataklarının sıklığını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Migren tedavisinde kullanılan birçok ilaç bulunmaktadır.

Epilepsi, hipertansiyon ve depresyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar, aynı zamanda migreni önlemeye veya rahatlatmaya yardımcı olduğu bilinir.

Migren Ağrısı

Baş ağrısı ataklar şeklinde kendini gösteriyorsa bu tarzda oluşan baş ağrısına migren ağrısı denir. Migren atakları ve migren ağrısı kişiden kişiye değişebilir. Bazen yılda 1-2 defa, bazen de bir ay içerisinde birçok kez ortaya çıkabilir. Migren ağrıları genellikle çok şiddetli ağrılar olduğu söylenebilir.

Migren ağrılarını diğer baş ağrılarından ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerden en önemlileri baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkan bulantı, ses ve ışığa duyarlılıktır. Hatta migren ağrısı olanlar ağrıya eşlik eden bu rahatsızlıklardan dolayı günlük işlerini yapmakta zorlanırlar. Migren tanısı genellikle hastanın ağısına ve bu ağrının seyrine dayanılarak konulur.

Migren Nedenleri

Genetik Faktörler

Migrenin birçok farklı nedeni vardır ve bunların en başında genetik faktörler yer alır. Ailede bir kişide migren hastalığı varsa diğer bir aile bireyinin migren hastası olma olasılığı %40 gibi yüksek bir orandadır. Hem babası hem de annesi migren hastası olan bir kişide ise bu oran %75 gibi çok yüksektir.

Hormonal Değişimler

Migren ağrısının sebeplerinden biri de vücutta oluşan hormonal değişimlerdir. Bu sebepten dolayı migren, kadınlarda daha fazla görülür. Kadınlarda migren atakları özellikle adet dönemlerinde hormonal değişimden dolayı artırabilir. Adet döneminde baş ağrısının artması durumu migren varlığına bağlanabilir. Bu dönemde bulantı kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet oluşabilir. Bu ağrı genellikle tek taraflı, yoğun ve zonklayıcı özelliktedir.

Migren Belirtileri

 • Şiddetli baş ağrısı: Migrenin en önemli belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Migren baş ağrısının şiddetinden dolayı kişiler rutin faaliyetlerini yapamayabilir. Hatta kişide istirahati zorunlu hale getirebilir.
 • Tek taraflı baş ağrısı: Migrenin bir belirtisi de tek taraflı baş ağrısıdır. Bu ağrı ara sıra taraf değiştirebilir. Tek taraflı baş ağrılarında genellikle başın bir yarısında diğer yarısından daha çok ağrı oluşma eğilimi vardır. Migrende baş ağrısı genellikle şakaklarda ve bazen göz veya gözün arkasında görülür. Ayrıca alın, başın arka tarafı ve kulağın hemen arkasında da migren baş ağrısı görülür.

Baş ağrısının yanında oluşan migren belirtileri:

 • Aşırı duyarlılık-tepkisellik,
 • Aşırı ve gereksiz neşelenme,
 • Durgunluk/donukluk,
 • Düşüncede yavaşlama,
 • Konuşurken takılma,
 • Artmış ışık-ses-koku duyarlılığı,
 • Esneme ve uyuma isteği,
 • Açlık, tatlı yeme isteği, iştah artışı veya iştahsızlık,
 • Aşırı su içme,

Migren ağrı esnasında ışığa ve sese karşı artmış duyarlılık oluşur. Bu durum o kadar şiddetli olur ki; bu duruma maruz kalma oluşan ağrının şiddetini artırabilir. Diğer bir migren bulgusu da kokuya karşı artan duyarlılıktır.  Bundan dolayı parfüm gibi kokularla hastalarda bulantı ve kusma görülebilir.

Migrenin Aurası: Migren bulgularından bir diğeri ise auralardır. Migren ağrısından önce görülen bazı nörolojik belirtiler “Aura” olarak isimlendirilir. Bu auralar duyusal veya görmeye ait bulgular şeklinde olabilir. Migren aurası ağrı başlamasından önce veya ağrının ilk gelişme döneminde ortaya çıkar ve oldukça kısa sürelidir. Genellikle yirmi dakika sürerler.

Görsel aura: Hastalar parıldayan ışıklar tarif ederler.

Duyusal aura: Migrenin duyusal aurasında el ve dilde veya ağız ve çenede uyuşma, karıncalanma oluşur.

Migren Çeşitleri

Migren çeşitlerini bilmek, tedavinin doğu bir şekilde yapılabilmesi için çok önemlidir. Aurasız migren en fazla görülen migren tipidir ve migren ağrısı olanların çoğunda aurasız migren görülür.

Migrenin diğer bir çeşidi ise auralı migrendir. Auralı migreni olanlarda bazen aurasız ataklar da görülebilir.

Migreni Tetikleyen Faktörler Nelerdir?

Migreni tetikleyen faktörler kişiden kişiye değişiklikler gösterebilir. Aynı kişide de migren atağını tetikleyen nedenler değişebilmektedir. Yanı aynı kişide bir atağı farklı bir neden tetiklerken başka bir migren atak ise farklı bir nedenden kaynaklanabilir. Bundan dolayı tüm migreni tetikleyen faktörleri bilmek ve bunlara dikkat etmek gerekir.

Bazı yiyecekler (peynir ve çikolata gibi) migren ağrısı oluşmasına neden olabilir. Diğer taraftan öğün atlamak veya öğünü geciktirmek, yeterli su içmemek de yine migren atağını tetikleyebilir.

Uyku düzeni de migren oluşmaması için önemlidir. Az veya faza uyumak migren ağrısının oluşmasına neden olabilir. Ayrıca aşırı egzersiz ve uzun süreli seyahatlleftigren ağrısını tetikleyebilir.

Çevresel faktörler de migren ağrısı oluşmasını tetikleyebilir. Çok parlak ve aralıklı yanıp sönen ışıklar, iklim değişiklikleri ve baskın kokular da migren ağleftüzerinde tetikleyici olabilir.

Yine psikolojik faktörler ve kadınlardaki hormonal değişimler de migren ağrısını tetikler. Migren ağrısına iyi gelen bir yiyeceğin varlığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak migrene iyi gelmediği gösterilen yiyecekler vardır. Migreni olan hastaların bu tür yiyeceklere dikkat etmesi gerekir.

Migren atağı oluşumunu tetikleyen yiyeceklere örnek olarak, çikolata, kakao, kahve, çay, bakla, kuru fasulye, mercimek, çeşitli deniz ürünleri, sakatatlar, alkollü içecekler, konserveler, asitli içecekleri, incir, kuru üzüm, papaya, avokado, muz ve kırmızı erik, fıstık ezmesi verilebilir.

Migren Tanısı Nasıl Konulur?

Migren klinik bir tanıdır ve hasta hekim görüşmesi sırasında herhangi bir ileri tetkik yapılmasına gerek olmadan konulabilir. Migren ağrısı özelliklerine uymayan bir ağrı olduğu durumlarda olası diğer nedenleri ekarteleftiçin incelemeler yapılmalıdır.

Radyolojik ve laboratuvar incelemeler ile migren dışında baş ağrısına sebep olabilecek durumlar tespit edilebilir. Eğer bir neden bulunamaz ise bu bizi migren tanısına götürür.

5/5 (1 Review)