Nöropati Tedavisi

Nöropati tedavisi veya nöropati ağrı tedavisi  nasıl olmalıdır? sorusunun yanıtlarını bu yazımızda buluabilirsiniz.

Nöropati sonucu oluşan ağrı genellikle standart ağrı tedavilerine iyi yanıt vermez ve zamanla daha iyi olmak yerine daha da kötüleşebilir. Nöropati oluşan insanların hayat kaliteleri azalır ve çekilmez bir hale gelebilir. Bunun için nöropatinin ne olduğu ve nöropatinin nedenlerini bilmek gerekir. Nöropatinin ne olduğu, nasıl ağrıya neden olduğu ve nöropati tedavisi için nelerin yapıldığı aşağıda kısaca anlatılacaktır.

Ağrı Nedir?

Ağrı varlığında vücutta yolunda olmayan bir şeylerin olduğunu akla gelmelidir. Basit bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi, ciddi bir hastalıktan da kaynaklanabilir. Ağrı sayesinde korunma önlemleri alabiliriz.

Uluslararası Ağrı Araştırmalarının Teşkilatı’na (International Association for the Study of Pain=IASP) göre ağrı; “Var olan veya olası doku hasarına eşlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen, hoşa gitmeyen duysal ve emosyonel deneyim” ve “ağrı bir korunma mekanizması” olarak tanımlanmaktadır.

Nöropatik Ağrı Nedir?

Nöropatik ağrı, sinir sisteminde oluşan bir hasar veya fonksiyon bozukluğu nedeniyle ortaya çıkan ağrıdır. Sinir sisteminin hasar gören bölgesinden kontrol dışı elektrik deşarjlarından kaynaklanır. Zamanla hasar gören sinir hücresinde oluşan değişiklikler ile ağrıyı kalıcı hale getirebilir. Ayrıca nöropatik ağrı oluşan hasarın şiddetinden bağımsız olarak devam edebilir.

Nöropatik ağrının oluş mekanizması karmaşıktır ve bu nedenle tek bir mekanizma ile açıklamak güçtür. Yaklaşık toplumda %1-2 oranında görülür. En sık nöropatik ağrı nedeni şeker hastalığıdır.

Nöropati tedavisi için Bakırköy/İstanbul‘da bulunan kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz.

Diyabetik Nöropatik Ağrı Nedir?

Diyabet, nöropatik ağrının en sık görüldüğü hastalıkların başındadır. Şeker hastalığına bağlı sinir hasarı oluşması nedeniyle nöropati oluşmaktadır. Şeker hastalarında görülebilen, el ve ayaklarda yanma, keçelenme, uyuşma gibi belirtilerin sebebi nöropati olabilir.

Diyabetik nöropatinin tanısı EMG sinir testi ile konmaktadır. Tedavisinde, kan şekerinin düzenlenmesi ve nöropatik ağrı ilaçları kullanılmaktadır.

Nöropatik Ağrı ve Normal Ağrı Arasındaki Fark Nedir?

Normal ağrıda öncelikle doku hasarı oluşur ve bu hasar beyne ağrı olarak iletilir. Nöropatik ağrı da ise sinir sisteminin direkt kendisinde oluşan hasar sonucu oluşan bir durumdur.

Nöropatik Ağrı Bulguları Nelerdir?

En sık görülen bulgular:

 • Ağrı,
 • Yanma,
 • Uyuşma,
 • Batma,
 • Karıncalanma,
 • Keçelenme,
 • Üşüme ve donma hissi,
 • Anormal cilt duyusu, hafif dokunmaya karşı aşırı ağrı hissedilmesi

Nöropati Nedir?

Nöropati sinir dokusunda oluşan hastalıkları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Burada nöro “sinir” pati “hastalık” anlamına gelmektedir. Vücutta sinirler periferik ve santral olmak üzere ikiye ayrılır. Periferik sinir sistemi beyin ve omurilik dışındaki bölgelerindeki sinirlerden oluşur.

Santral sinir sistemi ise beyin ve omurilikteki sinirlerden oluşur. Periferik sinirlerde oluşan hasarlar periferik nöropati ve santral sinir sisteminde oluşan hasarlar da santral nöropati olarak isimlendirilir.

Nöropati Nedenleri Nelerdir?

Pek çok nedenle nöropati oluşabilir. Şeker Hastalığı, B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, ilaçlar, entoksikasyonlar, kanser, alkol aşırı kullanımı, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği, enfeksiyonlar, Guillain, Barre sendromu, bağ dokusu hastalıkları ve Herediter (ailevi) nöropatiler gibi.

Nöropatinin oluşmasına neden olan faktörler gösterilebilirse, örneğin diyabette olduğu gibi diyabetik nöropati adı verilir. Eğer nöropatinin nedeni bulunamazsa idiyopatik nöropati olarak isimlendirilir.

En fazla görülen nöropati türü periferik nöropatidir ve toplumun yaklaşık %10’unda görülür. Nöropati her yaşta başlayabilir. Ancak yaşlılarda daha sık olarak görülür.

Periferik Sinirlerin Sınıflandırılması Nasıldır?

Periferik sinir sistemindeki her sinirin belirli bir işlevi vardır. Bu nedenle bulgular etkilenen sinirlerin türüne bağlıdır. Periferik sinirler şu şekilde sınıflandırılır:

 • Deriden sıcaklık, ağrı, titreşim veya dokunma gibi his alan duyusal sinirler
 • Kas hareketini kontrol eden motor sinirler
 • Kan basıncı, nabız, sindirim ve mesane gibi fonksiyonları kontrol eden otonom sinirler

Periferik Nöropatinin Belirtileri Nelerdir?

 • Bacaklarda ve kollarda yukarı doğru yayılabilen ayaklarda veya ellerde yavaş yavaş uyuşma ve karıncalanma
 • Keskin, zonklayan veya yanan ağrı
 • Dokunmaya karşı aşırı hassasiyet
 • Ağrıya neden olmaması gereken aktiviteler sırasında, örneğin onlara ağırlık verirken veya battaniyenin altındayken ayaklarınızdaki ağrı gibi ağrılar
 • Koordinasyon eksikliği
 • Kas güçsüzlüğü
 • Sanki eldiven ya da çorap giyiyormuş gibi hissetmek
 • Motor sinirler etkilenirse felç
 • Otonom Sinirlerde Oluşan Nöropatinin Bulguları nelerdir?
 • Isı intoleransı
 • Aşırı terleme veya terleyememe
 • Bağırsak, mesane veya sindirim sorunları
 • Kan basıncındaki değişiklikler, baş ağrısı veya baş dönmesine neden olur
 • Periferik nöropati bir siniri (mononöropati), farklı bölgelerdeki iki veya daha fazla siniri (çoklu mononöropati) veya birçok siniri (polinöropati) etkileyebilir. Karpal tünel sendromu, mononöropatinin bir örneğidir. Periferik nöropatisi olan çoğu insan polinöropatiye sahiptir.

Periferik Nöropati Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Diyabet, özellikle şeker seviyelerinizin kontrolü zayıfsa
 • Alkol kötüye kullanımı
 • Vitamin eksiklikleri, özellikle B vitaminleri
 • Lyme hastalığı, zona, Epstein-Barr virüsü, hepatit B ve C ve HIV gibi enfeksiyonlar
 • Bağışıklık sisteminizin kendi dokularınıza saldırdığı romatoid artrit ve lupus gibi otoimmün hastalıklar
 • Börek, karaciğer veya tiroid bozuklukları
 • Toksinlere maruz kalma
 • Belirli işler için gerçekleştirilenler gibi tekrarlayan hareketler
 • Ailede nöropati öyküsü

Periferik Nöropati Komplikasyonları Nelerdir?

 • Yanıklar ve cilt travması: Vücudunuzun uyuşmuş kısımlarında sıcaklık değişiklikleri veya ağrı hissetmemesinden kaynaklanır.
 • Enfeksiyon: Ayaklar ve duyu eksikliği olan diğer bölgeler bilmeden yaralanabilir. Bu bölgeler düzenli olarak kontrol edilmeli ve özellikle de diyabet varsa.
 • Düşme: Zayıflık ve duyu kaybı, denge eksikliği ve düşme ile ilişkili olabilir.

Nöropati Tanısı Nasıl Konulur?

Nöropatinin birçok potansiyel nedeni vardır. Nöropati teşhisi için genellikle şunları gerektirir:

Tam bir tıbbi geçmiş: Yaşam tarzınız, toksinlere maruz kalma, içme alışkanlıkları ve ailenin sinir sistemi (nörolojik) hastalık öyküsü de dahil olmak üzere tıbbi geçmişiniz gözden geçirilir.

Nörolojik muayene: Tendon refleksleri, kas gücü ve tonusu, belirli hisleri hissetme yeteneği, duruş ve koordinasyon kontrol edebilir.

Nöropati Tanısı İçin Hangi Testler İstenir?

Kan testleri: Bunlar vitamin eksikliklerini, diyabeti, anormal bağışıklık fonksiyonunu ve periferik nöropatiye neden olabilecek diğer durumları tespit edebilir.

Görüntüleme testleri: BT veya MRI taramaları fıtıklaşmış diskleri, tümörleri veya diğer anormallikleri gösterebilir.

Sinir fonksiyon testleri: Elektromiyografi (EMG) sinir hasarını tespit etmek için kaslarınızdaki elektriksel aktiviteyi kaydeder. Elektriksel aktiviteyi ölçmek için kas içine ince bir iğne (elektrot) yerleştirilir.

Diğer sinir fonksiyon testleri: Bunlar, otonom sinir liflerinin nasıl çalıştığını kaydeden otonom bir refleks ekranı, vücudunuzun terleme yeteneğini ölçen bir ter testi ve dokunma, titreşim, soğutma ve ısıyı nasıl hissettiğinizi kaydeden duyusal testleri içerebilir.

Sinir biyopsisi: Bu, anormallikleri aramak için bir sinirin küçük bir kısmının, genellikle duyusal bir sinirin çıkarılmasını içerir.

Cilt biyopsisi: Sinir uçlarında bir azalma aramak için cildin küçük bir bölümünü çıkarır.

Nöropatik Ağrı Tedavisi (Nöropati Tedavisi İstanbul)

Nöropatik ağrı tedavisinde veya Nöropati Tedavisi için daha çok ilaç tedavisi kullanılır. Kişi için uygun ilaç tedavisini bulmak her zaman kolay değildir. Maalesef çoğu hastada uygun ilaç tedavisini deneme yanılma yöntemi ile bulunmaktadır. Diğer tedavi yöntemleri, fiziksel tedaviler, girişimsel ağrı tedavi yöntemleri, sinir blokları, ozon tedavisi, gevşeme teknikleri, meditasyon gibi uygulamalardır.

Nöropati Tedavisi İçin Ozon Terapi

Herhangi bir nedene bağlı nöropati oluşması durumunda, belirli bir sinir grubu hasar görür. Nöropati oluşmuş farklı sinirlere farklı tedaviler gerektirse de ortak noktalardan biri sinirlerin kan ve oksijene ihtiyaç duymasıdır.

Bu iki şeyi sinirlere yeniden veren her türlü tedavi nöropatiden kurtulmayı sağlayabilir. Ozon tedavisi, oksijen gerektiren hastalıkları veya hasarları tedavi etmeye yardımcı olmak için kullanılır. Oksijen bakımından zengin tedaviler hasarlı sinirlerin iyileşmesine de yardımcı olur.

Ozonun Nöropatinin İyileşmesi Üzerine Etkisi Nasıldır?

Hasarlı sinirleri onarmak için kan akışını ve vücuttaki oksijenin dolaşımının desteklenmesi gerekir. Bu iki faktör nöropati üzerinde diğer tedavilerden daha büyük bir etkiye sahip olabilir. Ozon tedavisi bunları sağlamaktadır. Ozon tedavisi sadece nöropatinin tedavisine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda çok sayıda başka yararları vardır.

4.5/5 (4 Reviews)