fibromiyalji tedavisi

Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji tedavisi için doğru teşhis konulması çok önemlidir. Doğru teşhis konulmazsa farklı hastalıkların tedavisine başlanmış olur ve gereksiz bir ilaç kullanımı olabilir. Bu durum da fibromiyalji tedavi edilemediği için sorunun kronikleşmesine sebep olur. Sürekli olarak doktor değiştirmek ve tedaviyi yarıda bırakmak fibromiyalji tedavisi için olumsuz etki etmektedir.  Fibromiyalji tedavisi için hasta-hekim iş birliği tedavide başarıda çok önemlidir.

Fibromiyalji tedavisi için hem ilaç̧ hem de ilaç dışı tedavi yöntemleri vardır.

Fibromiyalji Tedavisi Nasıl Yapılır?

Fibromiyalji sendromu tedavisi için doğru teşhis konulması çok önemlidir. Doğru teşhis konulmazsa farklı hastalıkların tedavisine başlanmış olur ve gereksiz bir ilaç kullanımı olabilir. Bu durum da fibromiyalji sendromunun kronikleşmesine sebep olur. Sürekli olarak doktor değiştirmek, tedaviyi yarıda kesmek ve farklı tedavi arayışında olmak da fibromiyalji tedavisi için olumsuz yönde etkiler ortaya çıkarmaktadır.  Fibromiyalji tedavisi süresince hastanın hekimin tavsiyelerine uyması ve iş birliği tedavide başarı için önemlidir.

Fibromiyalji tedavisi için hem ilaç̧ hem de ilaç dışı tedavi yöntemleri vardır. Genellikle önerilen her iki yöntemlerin birlikte kullanılmasıdır.

Fibromiyalji Tedavisi – İlaç Dışı Tedaviler:

Eğitim :

Hastaların hastalık hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Bu durumun psikiyatrik bir bozukluk olmadığının, gerçek bir hastalık olduğunun anlatılması tedavide başarı için önemlidir.

Egzersiz :

En önemli tedavilerden birisi de aktif olmak ve düzenle egzersiz yapmaktır. Egzersizlere yavaş̧ yavaş̧ başlanmalıdır. Yürüyüş, bisiklete binmek veya yüzmek gibi aktiviteler ağrıların azalmasında fayda sağlayabilir.

Fibromiyalji Tedavisi ve Kuru İğne :

Fibromiyalji hastalığının tedavisinde kuru iğne tedavisi kullanımı ile tedavide ümit verici sonuçlar alınmaktadır. Bu hastalıkla ilişkili uyku, yorgunluk, anksiyete ve depresyon gibi semptomları azaltmaktadır.

İlaç İle Fibromiyalji Tedavisi

Genellikle antidepresanlar, kas gevşeticiler, ağrı kesiciler, uyku düzenleyici ilaçlar ve Myers Kokteyli infüzyonu kullanılmaktadır. Uzman hekim tarafından uygulanan tetik nokta enjeksiyonları de fibromiyalj tedavisinde etkilidir.

Fibromiyalji; eklemlerde deformitelere ve engelliliğe neden olan bir hastalık değildir. Yaşam suresini de kısaltmaz. Eğer düzenle egzersizler yapılırsa ve gerektiği zaman ilaçlar kullanılırsa devamlı ağrılı olunmaz. Fibromiyalji; kontrol edilebilir bir hastalıktır, ancak tamamen ortadan kaldırılmamaktadır.

Fibromiyalji tedavisinde kişiye bağlı olarak değişebilecek bazı fizik tedavi seçenekleri şöyledir;

 • Bölgesel Enjeksiyonlar
 • Ozon Tedavisi
 • Tens
 • Ultrason Tedavisi
 • Biofeedback
 • Sıcaklık Ajanları
 • Doku Masajı
 • Klasik Masaj
 • Germe Gevşeme Eğitimleri
 • PRP (Trombositten Zengin Plazma)
 • Nöralterapi
 • Proloterapi

Fibromiyalji Sendromu İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Cinsiyet: Kadınlarda erkeklere göre daha fazla oranda görülür.

Yaş: En sık orta dönemde görülür. Ancak çocuklarda ve daha yaşlılarda da görülebilmektedir.

Aile öyküsü: Bu hastalık, aile öyküsü olanlarda daha fazla görülmektedir.

Romatizmal hastalıklar: Romatizmal hastalıkların (Romatoid artrit, lupus veya ankilozan spondilit gibi) varlığı fibromiyalji sendromuna yatkınlık oluşturabilir.

Fibromiyalji Sendromunun Belirti ve Bulguları Nelerdir?

Klinik belirtileri aşağıdaki gibi üçe ayırabiliriz.

 1. Kas-iskelet sistemine ait belirtiler:
 • Tutukluk
 • Ağrı
 • Yumuşak dokularda şişlik hissi
 1. Kas-iskelet sistemi dışı belirtiler:
 • Yorgunluk,
 • Sabah tutukluğu,
 • Uyku bozukluğu,
 • Uyuşukluklar,
 1. Eşlik eden belirtiler:
 • Duygusal değişkenlik,
 • Baş ağrısı,
 • Adet dönemi ağrıları,
 • İshal ve kabızlık,
 • Kuru göz belirtileri,
 • Raynaud fenomeni (el ve ayaklarda soğukta oluşan renk değişikliği)

Ağrı :

Vücudun her tarafında görülür. Özellikle de boyun ve omuzlardan başlar, sırta, kollara göğüs duvarına ve bacaklara doğru yayılır. Ağrı gezici tarzda veya devamlı olabilir. Stres, uykusuzluk, yorgunluk, soğuk hava veya rutubet ağrının şiddetini arttırır.

Yorgunluk ve Dinlendirmeyen Uyku :

Gece uykusundan ve uyku süresinden bağımsız olarak yorgunluk vardır. Bu yakınma fibromiyalji sendromu olan hastaların çoğunda bulunur. Ayrıca uykuya dalmakta zorluk ve gece boyunca sık sık uyanma görülebilir.

Bilişsel Dalgalanmalar :

Dikkati toplamada ve konsantre olmakta zorluklar vardır.

Psikolojik Yakınmalar :

Depresyon ve anksiyete görülebilir.

Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı :

Fibromiyaljiye eşlik edebilir.

Bağırsak fonksiyonlarında değişim; ishal veya kabızlık olabilir.

İdrar yaparken yanma ve huzursuz bacak sendromu gibi farklı yakınmalarda hastalar tarafından ifade edilir.

Fibromiyalji Sendromu Nedir?

Fibromiyalji sendromu, kasları ve yumuşak dokuyu etkilemektedir. Kaslarda ve yumuşak dokuda yaygın ağrılar ile kendini gösteren kronik bir rahatsızlıktır. Fibromiyalji sendromunda vücudun birçok bölgesinde aşırı hassasiyet ve ağrı bulunur. Fibromiyalji sendromu, yumuşak doku romatizması ya da kas romatizması olarak da adlandırılmaktadır. Oluşturduğu yaygın ağrı ve yorgunluk nedeni ile hastaların hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Fibromiyalji sendromu toplumda ise %2-3 oranında görülür.

Fibromiyalji Teşhisi

Fibromiyaljiye özgü bir laboratuvar testi bulunmadığı için fibromiyalji teşhisinin konulmasında zorluklar vardır. Çünkü benzer şikayetleri oluşturabilecek diğer hastalıkların kişide bulunmadığından emin olunması gerekir. Bunun için hasta hekim tarafından dikkatlice muayene edilmeli, gerekiyorsa biyokimya ve kan tahlilleri istenmelidir.

Fibromiyalji teşhisi, hastanın öyküsüne, hastalık bulgularına ve yapılan muayenesine göre konur. Fibromiyalji teşhisi konulabilmesi için hastalık bulgularının ve şikayetlerin üç ay devam etmesi gerekir.

Genelde uzun süren kas-iskelet sistemi ağrısı ile birlikte yorgunluk ve vücudun belirli bölgelerindeki hassas noktaların bulunması durumunda fibromiyalji sendromu tanısı konulur.

5/5 (1 Review)