Boyun Kütletme Fıtık Yapabilir

Boyun ağrılarını rahatlatıyor diye yapılan boyun kütletme olarak da bilinen zorlayıcı boyun hareketi boyun fıtığına neden olabilir.

Boyun Kütletmek (Krepitusu) Nedir?

Boyun, baş ile vücut arasındaki bağlantı kısmına denir. Başımızı destekler ve başın farklı yönlere hareket etmesini sağlar. Kafadan başlayıp gövdeye geçen büyük damarları, omuriliği, kola giden sinir liflerini içerir ve bu yapıları korur.

Krepitus veya krepitasyon, eklem hareketleri sırasında iki yüzeyin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan çatlama, patlama, çıtırdama veya tıkırdama şeklinde duyulabilen seslerdir. Bu sesler ve duyumlar boyunda da görülebilir. Birçok insan boyun kütletmeyi (krepitasyon) deneyimlemiştir. Örneğin, arabayı geriye doğru sürmek için başı geri çevirirken boyundan gelen çıtırdama sesini duymak veya hissetmek gibi.

Boyun Kütletmek Boyun Fıtığı Belirtisi Midir?

Boyun kütletmek genellikle ağrısızdır ve tipik olarak ciddi bir durumun habercisi değildir. Bununla birlikte, kütletmek ağrı veya travma sonrası diğer rahatsız edici semptomlarla beraber ortaya çıkarsa boyun fıtığı gibi ciddi bir tıbbi durumu gösterebilir.

Boyun Anatomisi ve Boyun Kütletmek Nasıl Oluşur?

Boyundaki faset eklemler, omurganın arka yüzeyinde yer alan ve omurları birbirine bağlayan eklemlerdir. Her kemiğin ucunda kıkırdak adı verilen pürüzsüz ve kaygan bir yüzey vardır. Faset eklemin içinde, eklemleri yağlayan sinoviyal sıvı bulunur. Bitişik omurların önünde intervertebral disk adı verilen başka bir bağlantı vardır. Omurgadaki yapılar birlikte hareket ettiğinde ses çıkması durumunda boyun krepitusunun meydana geldiği düşünülmektedir.

Boyun kütletmenin bazı olası nedenleri şunlardır:

 • Eklem basıncı değişiklikleri: Eklem yüzeylerinin ani bir şekilde birbirinden ayrılmasıyla eklemin sinovyal sıvısı içerisindeki lokal basıncının azalmasına bağlı olarak meydana gelen gaz kabarcıklarının çökmesiyle sinoviyal sıvının serbestleşirken ortaya çıkardığı ses. Bu sesler, insanlar parmak eklemlerini çıtlattığında duyulan seslerdir ki bu zararlı değildir. Bu eklem kütletme sesleri, doğal hareket sırasında veya fizik tedavide omurganın manipülasyonları sırasında ortaya çıkabilir. Tıbbi literatür, son yıllarda bu seslerin çökmüş olan gaz kabarcıkları tarafından kaynaklanıp-kaynaklanmadığını konusunda tartışmaktadır. Tıp camiasının çoğu, seslerin baloncukların çökmesi sonucu oluştuğuna inanmaktadır. Ancak bu durum kesin olarak kanıtlanmış değildir.
 • Bağ veya tendonun kemik etrafında hareketi: Bağlar ve tendonlar kemiklere bağlanır. Hareketli bir bağ veya tendon bir kemik etrafında veya birbiri üzerinde hareket ederken ses çıkarabilir. Bu, kaslarımızın ve dokularımızın çok sıkı olması veya yaşlandıkça elastikiyetini kaybetmesinden kaynaklanır. Tendonların ve bağların işlevini etkileyebilecek ve bazı durumlarda krepitusa neden olabilecek diğer faktörler şunlardır:
 • Şişme veya sertlik
 • Yaralanma veya aşırı gerilme
 • Omurga dejenerasyonu
 • Olağandışı veya ani hareket
 • Ameliyat sonrası değişiklikler

Bu faktörler, şimdiye kadar elde edilen kanıtlara ek olduğu için krepitusa katkıda bulunabilir. Sağlıklı tendonların ve bağların da çıtlama veya kopma sesleri çıkarması da mümkündür.

 • Eklemlerde bulunan kemiklerin birbirine sürtünmesi: Faset eklemleri osteoartrit nedeniyle dejenere olduğundan koruyucu kıkırdak aşınır ve bitişik vertebral kemikler birbirine sürtünmeye başlar bu da bir gıcırdama sesi oluşturabilir. Bu gıcırdama, omurlar arasında daha az yastıklamaya neden olan disk dejenerasyonu nedeniyle de meydana gelebilir. Bu durum normal yaşlanma süreciyle kademeli olarak ortaya çıkabilir. Whiplash ve sporla ilgili yaralanma gibi travmatik bir yaralanma varsa bu durumu hızlandırabilir. Eklem gıcırdaması ile oluşan krepitus tipik olarak ağrı ve boyun hareketinin sınırlı olması ile de birlikte görülür. Genellikle her hareketle tekrarlanabilir.

Boyun krepitusu bu faktörlerin herhangi birinden kaynaklanabilir veya bazı durumlarda bu veya diğer faktörlerin bir kombinasyonu olabilir. Ayrıca, krepitusun vücuttaki herhangi bir hareketli eklemde ortaya çıkabileceği de unutulmamalıdır (dizler ve omuzlar gibi).

Boyun Kütletme Nasıl Hissedilir?

Boyun krepitusu genellikle ağrısız olmakla birlikte bazen donuk ağrılardan keskin ağrılara kadar ve çeşitli derecelerde boyun sertliği veya boyun ağrıları da gözlemlenebilir.

Boyun kütletme ile ağrı çeken insanlar, boynunun çıtlama ve gıcırdama sesleriyle ilişkili olarak daha fazla olumsuz düşünceye ve strese sahip olabilirler. Bu olumsuz düşünceler insanların davranışlarını gereksiz yere değiştirmelerine ya da boynunda ciddi yapısal hasarlara sahip olduğu düşüncesine kapılmalarına neden olabilir. Yapılan bir çalışmada ağrılı diz krepitusu olan katılımcıların diz çatırdama seslerinin erken yaşlanmayı tetiklediği endişesi duyduklarını ve sesleri çıkarmamak için hareketlerini değiştirmeye çalıştıkları gözlemlendi. Benzer sonuçlar boyun ağrısı ve krepituslu insanlar için de geçerli olabilir.

Boyun Kütletme Kimlerde Daha Sık Gözlemlenir?

Boyun kütletme her yaşta ortaya çıkabilir, ancak kişi yaşlandıkça ortaya çıkması daha olasıdır. Boyun çıtlama ve gıcırdama seslerinin sıklığı büyük ölçüde değişebilir. Bazı insanlar ayda birkaç kez boyun krepitusu yaşayabilirken bazıları her gün veya gün boyunca boyun hareketleriyle yaşayabilirler.

Boyun krepitusunun daha sık görüldüğü dönemler olabilir. Örneğin, boyun çıtlaması ve gıcırdaması birkaç gün boyunca sık sık ortaya çıkar ve sonra kaybolabilir. Ancak faset eklem osteoartritine bağlı eklem gıcırdamasının olduğu durumlarda, boyun çıtlama ve gıcırdama seslerinin hareketlerle sık sık ortaya çıkması ve gitmemesi daha sık gözlemlenen bir durumdur.

Artrit ile artan boyun çıtlama ve gıcırdama sesleri meydana gelebilir fakat boyun kütleme artrite yol açabileceğini gösteren hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Yaşlandıkça, kemiklerin dejenerasyonuyla beraber kütleme ve gıcırdama sesleri daha fazla hissedilme eğilimindedir.

Boyun Kütletme Ciddi Olduğu Durumlar Nelerdir?

Boyun kütletme ve gıcırdaması durumunda ağrı, sertlik veya diğer ilgili semptomlar eşlik ederse, bir doktor tarafından kontrol edilmesi gereken altta yatan bir tıbbi durumu gösterebilir.

Boyunda Kütletme Nedeni Bulunabilir Mi?

Bir kişi boyun krepitusu yaşıyorsa ve ağrı eşlik etmiyorsa seslerin nedeni bulunamayabilir. Boyun krepitusuna ağrı eşlik ettiği durumlarda bile, odak seslerin kesin mekanizmasını belirlemek yerine ağrının nedenini bulma ve tedavi etme yöntemi izlenir.

Boyun çıtlama veya gıcırdama sesleri ilk fark edildiğinde, servikal omurgada bir sorun olup olmadığını merak etmek normaldir. Genel olarak, aşağıdakilerden herhangi birine eşlik eden boyun krepitusu durumunda doktora başvurulmalıdır:

 • Ağrı veya şişme: Ağrı veya şişmiş boyun krepitusu, osteoartriti veya boynun eklemlerinde başka bir tür enflamatuar süreci gösterebilir.
 • Kaza veya yaralanma: Boyun travmasından sonra (araba kazası veya düşme gibi) yeni çıtlama veya gıcırdama sesleri çıkıyorsa, bu durum bir doktor tarafından ele alınması gereken yapısal bir değişikliği gösterebilir.
 • Sık veya sabit ses: Boyun krepitusu, her seferinde veya hemen hemen her eklem hareketinde yeniden oluşan bir ses gibi sabitse, bu özellikle ağrı eşlik ettiğinde eklem fonksiyonunda bir soruna işaret edebilir.
 • Ameliyat: Bazen servikal omurgada ameliyattan sonra yeni boyun sesleri gelişir. Bu sesler haftalar sonra ortaya çıkabilir ve endişelenecek bir şey olmasa da her ihtimale karşı cerraha danışılabilir.

Tek başına boyun krepitusu büyük olasılıkla bir sağlık sorununa işaret etmez. Bir kişi, ağrı veya başka rahatsız edici semptomlar olmasa bile, sık sık boyun sesleri konusunda aşırı endişe duyuyorsa zihin huzurunu geri kazanması için bir doktora görünmesinde fayda vardır.

Boyun Kütletme ile Artrit Arasında Bağlantı Var Mı?

Bazı insanların düzenli olarak boyunları gergindir ve alışkanlıkları nedeniyle veya duruş bozukluğundan kaynaklı olarak terapötik rahatlamaya ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle, insanların sürekli olarak boynu çıtlatmanın eklemleri yıpratabileceğini ve artrite neden olup-olmayacağını merak etmesi yaygındır. Mevcut tıbbi literatür, parmakları sık çıtlatmanın bu eklemlerde artrit riskini artırmadığını göstermektedir. Boyun eklemi çıtlatmanın sakıncasının olup-olmadığı araştırılmamıştır. Ancak şu anda boynu kasıtlı olarak kütletme artrit riskini arttırdığını gösteren hiçbir kanıt yoktur.

Boyun Kütletme Tehlikeli Olabilir mi?

Oldukça nadir olmakla birlikte boyundaki vertebral arter hasarı olabilir. Servikal omurganın belirli manipülasyon tipleri felce neden olabilir. Standart bir önlem olarak boyun çıtlatması sonrası ağrı, baş dönmesi, uyuşma, karıncalanma veya diğer rahatsız edici semptomlar gibi belirtiler yaşayan herkes derhal bir uzmanına danışmalıdır.

5/5 (1 Review)